Wetgeving

Tijdens de warme zomermaanden kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De werkgever is daarom verplicht om een aantal maatregelen te nemen om de ongemakken te verminderen wanneer bij hitte(golven) tijdens de zomer.

Wanneer de temperatuur:

  • 29° overschrijdt bij licht werk
  • 26° bij halfzwaar werk
  • 22° bij zwaar werk

moet de werkgever een aantal maatregelen nemen:

  • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (bv zonnescherm, hoofddeksel)
  • Verfrissende dranken verstrekken; (vb. water, drinkfontein, aanbevolen temperatuur tussen 10° en 15°)
  • verluchtingstoestellen installeren binnen de 48 uur na de vastgestelde hinder. Indien hierna de hinder voortduurt dient de werkgever aangepaste rusttijden te voorzien in een rustlokaal met een temperatuur lager dan 30°.

Indien werknemers vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden, kunnen ze beroep doen op het comité voor preventie en bescherming op het werk of op de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer bepaalt eventueel te nemen maatregelen.

** Uittreksel uit het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Bij overmatige warmte van technologische oorsprong, moet de werkgever kunstmatige ventilatie installeren.

Wanneer het klimaat de oorzaak is van de overmatige warmte moeten de werknemers in de eerste plaats worden beschermd tegen rechtstreekse zonnestraling en hiervoor de nodige beschermingsmiddelen krijgen (hoofddeksel, zonnescherm, zonnecrème, schaduwruimte,...). De werkgever moet ook op advies van de arbeidsgeneesheer aangepaste dranken verstrekken. Tot slot krijgt de werkgever 48 uur de tijd om kunstmatige ventilatie te installeren. Blijft de overmatige warmte na die periode voortduren, dan moet ook overgestapt worden op een systeem van werken met verplichte rusttijden.

Extra informatie vindt u op de site van de Belgische overheid : Te warm om te werken? (externe link)  **